ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


• ΧΗΜΙΚΟ PEELING
• FILLERS (ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΙΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)
• BOTOX
• NHMATA (THREADS)
• MEΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• ΜΙΚΡΟΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ
• CARBOXYTHERAPH
• ΜΙΚΡΟ – ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Παθήσεις των αγγείων: ευρυαγγείες, φλεβεκτασίες και κιρσοί